הודעות מהמזכירות

הודעות מהוועדות השונות

ממשגב
הודעות אזוריות (24/05/2018 12:44)
ממשגב
הודעות אזוריות (23/05/2018 11:26)
הודעות אזוריות (23/05/2018 11:23)
זמן לטבע ומוסיקה
הודעות אזוריות (23/05/2018 11:22)
ועדת תרבות (22/05/2018 09:17)
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (21/05/2018 08:03)
ממשגב
הודעות אזוריות (13/05/2018 08:29)