הצבעה אלקטרונית 15.1-17.1

דף ריכוז מסמכים/פרוטוקולים גילון


כללי - ועד הנהלה

פרוטוקולים - ועד מקומי

פרוטוקולים - ועדת נוער

פרוטוקולים - מנהלת אתר

פרוטוקולים ודוחות שנתיים - ועדת ביקורת

פרוטוקולים וסיכומי ישיבות - ועדת בינוי

פרוטוקולים ותקנון - ועדת חינוך