הודעות מהמזכירות

הודעות מהוועדות השונות

הודעות אזוריות (09/07/2020 07:48)
נציגות גילון במליאה -הנהלת מועצה (07/07/2020 18:15)
סיכום שנה
מנהלת קהילה (04/07/2020 09:34)
נמלת האש
וועדת סביבה וחזות הישוב (28/06/2020 18:42)
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (27/06/2020 22:19)