עודכן ב:11/10/2018

הודעות מהמזכירות

הודעות מהוועדות השונות

ממשגב
הודעות אזוריות (15/10/2018 12:47)
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (11/10/2018 11:00)