הודעות מהמזכירות

הודעה ממשטרת ישראל
מזכירות הישוב (30/03/2020 12:54)
מזכירות הישוב (30/03/2020 12:45)
מזכירות הישוב (30/03/2020 11:52)

הודעות מהוועדות השונות

הודעות אזוריות (02/04/2020 08:16)
לו"זום  יום חמישי 2.4
הודעות אזוריות (01/04/2020 16:46)
ממשגב
הודעות אזוריות (31/03/2020 13:27)
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (31/03/2020 07:50)
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (31/03/2020 07:11)
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (29/03/2020 15:55)
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (25/03/2020 19:31)
ועדת חיילים (23/03/2020 19:20)