- עודכן ב:29/11/2018

הודעות מהמזכירות

מסיבת מתגייסים 2019
מזכירות הישוב (19/06/2019 07:42)

הודעות מהוועדות השונות

הודעות אזוריות (20/06/2019 14:57)
ממשגב והסביבה
הודעות אזוריות (20/06/2019 14:53)
ממשגב
הודעות אזוריות (18/06/2019 14:26)
הודעות אזוריות (18/06/2019 11:07)
דרושים
הודעות אזוריות (17/06/2019 12:41)
הודעות אזוריות (17/06/2019 12:39)
הודעות אזוריות (17/06/2019 12:33)
הודעות אזוריות (17/06/2019 09:31)
פגיעה ברכב חונה בחניון בצומת גילון
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (16/06/2019 20:49)
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (15/06/2019 22:09)
תודות
ועדת תרבות (10/06/2019 15:48)
מנהלת קהילה (05/06/2019 12:37)