הודעות מהמזכירות

הודעות מהוועדות השונות

ממשגב מאגף הרווחה
הודעות אזוריות (13/08/2020 13:28)
הודעות אזוריות (12/08/2020 11:52)
דברי תודה מאלה רביץ
ועדת חינוך (12/08/2020 07:41)
ממשגב
הודעות אזוריות (11/08/2020 11:38)
סדנת משתחררים בזום
הודעות אזוריות (11/08/2020 08:06)
ועדת חיילים (10/08/2020 08:42)
הודעות אזוריות (10/08/2020 07:38)
נציגות גילון במליאה -הנהלת מועצה (31/07/2020 11:27)