הצבעה 30.11.2020

הודעות מהמזכירות

הודעות מהוועדות השונות

דרושים
הודעות אזוריות (03/12/2020 13:03)
קיפודים ומחלת הגרב
הודעות אזוריות (02/12/2020 18:51)
פינת חי
הודעות אזוריות (01/12/2020 11:36)
הודעות אזוריות (30/11/2020 12:56)
שוק קחתן גילון
וועדת סביבה וחזות הישוב (30/11/2020 12:53)