הודעות מהמזכירות

חלוקת דואר
מזכירות הישוב (14/04/2021 20:59)
אבידה
מזכירות הישוב (12/04/2021 12:53)

הודעות מהוועדות השונות

נציגות גילון במליאה -הנהלת מועצה (13/04/2021 13:47)
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (12/04/2021 18:33)
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (12/04/2021 08:37)