הודעות מהמזכירות

חג סוכות
מזכירות הישוב (20/09/2018 08:19)
מזכירות הישוב (20/09/2018 08:15)

הודעות מהוועדות השונות

ממשגב
הודעות אזוריות (20/09/2018 15:18)
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (16/09/2018 19:36)
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (09/09/2018 08:50)
החצר האחורית שלנו ועוד...
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (06/09/2018 08:46)