הודעות מהמזכירות

הודעות מהוועדות השונות

ממשגב
הודעות אזוריות (29/07/2021 12:26)
וועדת קהילה (29/07/2021 10:09)
וועדת קהילה (29/07/2021 09:06)
שבוי הנקה במשגב
הודעות אזוריות (28/07/2021 14:30)