הצבעת מ אסיפה מיום 19.8

הודעות מהמזכירות

הודעות מהוועדות השונות

הודעות אזוריות (19/09/2021 11:41)
מיני פסטיבל סתיו בפאבלה
הודעות אזוריות (19/09/2021 11:38)
נציגות גילון במליאה -הנהלת מועצה (19/09/2021 08:03)
ועדת חיילים (14/09/2021 21:49)