הודעות מהמזכירות

מזכירות הישוב (23/09/2020 11:12)
שנה  טובה
מזכירות הישוב (23/09/2020 06:19)
קורונה
מזכירות הישוב (23/09/2020 06:18)

הודעות מהוועדות השונות

טיפוח שביל סובב גילון
וועדת סביבה וחזות הישוב (24/09/2020 21:09)
נציגות גילון במליאה -הנהלת מועצה (23/09/2020 16:44)
נציגות גילון במליאה -הנהלת מועצה (23/09/2020 14:59)
משתלה עד הבית
הודעות אזוריות (22/09/2020 13:23)
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (18/09/2020 10:33)
ועדת חיילים (17/09/2020 16:44)
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (15/09/2020 06:19)
ועדת חיילים (12/09/2020 13:06)
ועדת חיילים (12/09/2020 13:01)