הודעות מהמזכירות

אבידה
מזכירות הישוב (20/11/2019 10:44)

הודעות מהוועדות השונות

חג גילון
ועדת תרבות (20/11/2019 18:19)
ממשגב
הודעות אזוריות (20/11/2019 10:52)
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (17/11/2019 18:33)
ועדת חיילים (16/11/2019 23:06)
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (14/11/2019 18:30)
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (12/11/2019 13:48)
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (10/11/2019 11:50)
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (07/11/2019 12:11)