הודעות מהמזכירות

הודעות מהוועדות השונות

ממשגב
הודעות אזוריות (08/12/2019 13:03)
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (01/12/2019 12:33)
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (30/11/2019 09:26)
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (28/11/2019 19:26)