עודכן ב:29/11/2018

הודעות מהמזכירות

אבידה
מזכירות הישוב (09/12/2018 14:11)
מזכירות הישוב (29/11/2018 12:15)

הודעות מהוועדות השונות

הודעות אזוריות (10/12/2018 14:10)
הודעות אזוריות (10/12/2018 08:20)
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (29/11/2018 07:15)