הצבעת מ אסיפה מיום 19.8

הודעות מהמזכירות

הודעות מהוועדות השונות

הודעות אזוריות (17/10/2021 12:15)
שלום חנוך  במשגב
הודעות אזוריות (14/10/2021 10:34)