הודעות מהמזכירות

מזכירות הישוב (24/02/2021 18:55)

הודעות מהוועדות השונות

הודעות אזוריות (25/02/2021 10:29)
הודעות אזוריות (25/02/2021 10:27)
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (24/02/2021 11:39)
ועדת חיילים (22/02/2021 19:59)